Po prostu kognitywistyka

kognitywistyka

W roku akademickim 2005/06 w IP UAM został uruchomiany unikatowy kierunek studiów – kognitywistyka. Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.

Absolwent kognitywistyki dysponuje nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami. System wiedzy, jaki powinien posiadać rzetelnie wykształcony kognitywista, obejmuje nie tylko podstawy dyscyplin bazowych, ale także wiedzę kognitywistyczną, która ani nie powstała w żadnej z wymienionych nauk z osobna, ani do żadnej z nich nie została wcielona.

Instytut Psychologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych z dziedziny nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.

 OFERTA DYDAKTYCZNA

  • Kognitywistyka tryb stacjonarny 5 letnie jednolite studia magisterskie (informacja 618292305)
  • Studia doktoranckie (informacja 61 8292307) w Instytucie Psychologii UAM  prowadzone są w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie: psychologii i nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

      Oferujemy możliwość podjęcia studiów doktoranckich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (odpłatnie)

Zapraszamy na stronę www.kognitywistyka.amu.edu.pl po najnowsze informacje z Zakładu Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii UAM.

Brak możliwiści komentowania.