Po prostu psychologia

psychologia

Instytut Psychologii UAM od ponad 90 lat kształci studentów na kierunku psychologia. Psychologia – nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Absolwent psychologii przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student uzyskuje również wiedzę oraz umiejętności diagnostyczne w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej.

W roku akademickim 2010/11, 67 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 21 słuchaczy studium doktoranckiego pracowało z 1843 studentami na różnych trybach studiów. Instytut Psychologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii.

OFERTA DYDAKTYCZNA

  • Psychologia tryb stacjonarny 5 letnie jednolite studia magisterskie (informacja 618292305)
  • Psychologia tryb niestacjonarny 5 letnie jednolite studia magisterskie (Informacja dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub lekarza po roku 1990:  po pierwszym roku studiów istnieje możliwość przyznania przez Radę Wydziału Indywidualnego Toku Studiów,  który upoważnia do wyznaczenia treści indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Możliwość zdobycia drugiego dyplomu magisterskiego w terminie krótszym niż 5 lat)
  • Studia doktoranckie (informacja 61 8292307) w Instytucie Psychologii UAM  prowadzone są w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie: psychologii i nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

      Oferujemy możliwość podjęcia studiów doktoranckich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (odpłatnie)

  • Studia podyplomowe (informacja 61 8292255)

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii

Studium Podyplomowe Psychologiczne doradztwo zawodowe i personalne

Studium Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

Zapraszamy na stronę www.psychologia.amu.edu.pl po najnowsze informacje z Instytutu Psychologii UAM.

Brak możliwiści komentowania.