REZERWACJA WARSZTATÓW

 

OFERTA PRZEZNACZONA JEST DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

REZERWACJA WARSZTATU MAILOWO:

monika.mielcarek@amu.edu.pl

W MAILU PROSIMY PODAĆ PREFEROWANY:

nr warsztatu oraz zaproponować termin.

Warsztaty odbywają się w piątki w godz. 10.00-12.30

grupa powinna liczyć 20 osób

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE

DOJAZD GRUP  NA KOSZT WŁASNY

Warsztaty odbywają się na

UAM Wydział Nauk Społecznych

ul. Szamarzewskiego 89

w Poznaniu

 szczegółowe informacje 61-8292397

Z A P R A S Z A M Y